Modi Måleri

Vi erbjuder tjänster inom måleri i Göteborg.

Modi Måleri

Vi erbjuder tjänster inom måleri i Göteborg.

/

Välkommen till Modi Måleri

Vi är ett litet Måleriföretag som utför alla vanligt förekommande målnings-arbeten vid nyproduktion, ombyggnader och service i Göteborg.

 Fasadmålning

 Målning av snickerier

Transport

 Väggar & tak